top of page

Frivillighet

Vil du bli frivillig?

Verdensbro er en ideell organisasjon som er registrert i Frivillighetsregisteret og har mye frivillig aktivitet i forbindelse med våre tilbud. Mange av våre arrangementer hadde ikke vært mulig uten den frivillige innsatsen til fantastiske mennesker i lokalsamfunnet. Er du frivillig hos oss bidrar du til at alle kan få mulighet til å få kulturopplevelser, uansett forutsetninger.

"Sivilsamfunnet og frivilligheten har historisk vært, og er fremdeles, en hjørnestein i demokratiet og velferdssamfunnet i Norge. Frivillige organisasjoners engasjement og aktiviteter styrker samfunnet vårt, og gir oss et mangfold av løsninger som myndighetene ikke kan skape alene."

Frivillig.no

Vi har behov for mange frivillige til store og små oppgaver.

Verdensbro søker ungdom, barn og voksne som ønsker å være med å hjelpe til i:

 

  • Planlegging og utvikling av arrangementene

  • Gjennomføring av aktiviteter

  • Dekorering, rydding og servering

  • Hyggelig sosialt felleskap

 

Alle aktivitetene våre er rusfrie med fokus på bærekraft, folkehelse og livsmestring.  Vi kan love at det blir kjempegøy og lærerikt -og du får være med å gjøre andre mennesker glade!

241043979_1182783818913668_5948573364677645933_n.jpg

VIL DU BLI FRIVILLIG? KONTAKT OSS!

Takk!

bottom of page