top of page

Om Verdensbro

Verdensbro er en ideell organisasjon som tilbyr kulturtilbud og arrangementer, helt gratis, gjennom hele året.

 

Målet er å skape trygge og gode arenaer med kultur og kreativitet i fokus, der barn, ungdom og voksne kan utfolde seg og få gode minner og opplevelser sammen.

Alt overskudd går tilbake til våre tilbud. 

Verdensbro visjon 

Verdensbro -en kulturell brobygger i lokalsamfunnet! 

En kulturell brobygger er en bro som binder mennesker sammen og forener generasjoner og kulturer. Den er trygg å gå på, formet av tillit og omtanke og laget av kreativitet! 

 

Verdensbro verdier 

Unik - Vi ønsker å legge til rette for at alle skal ha mulighet til å oppleve enestående kunst og kultur. Ved å løfte frem unge talenter og engasjere kunstnere og næringsdrivende i lokalsamfunnet tar vi vare på det kulturelle særpreget som finnes i regionen vår.

Nyskapende Vi tror at prosjekter som utvikles gjennom samarbeid og dialog på tvers av alder, kultur, kjønn og legning fører til nye innsikter og utvikling. 

Godhetssøkende Vi jobber for å spre glede, lys og tillit i lokalsamfunnet og bidra til at barn, ungdom og voksne skal oppleve mestring og få gode stunder sammen. 

 

Unik, nyskapende og godhetsøkende danner ordet UNG Det skal minne oss på at det er barn og unge som er sentrum i organisasjonen og det er deres stemmer og integritet som skal være bærebjelken i arbeidet vårt. 

bottom of page