top of page
Copy of Ungkulturarbeider Logo.png

Vi i Verdensbro satser på unge lovende kulturarbeidere og vil bidra til å dyrke frem nye talenter i kulturverden! Under #Ungkulturarbeider opparbeider ungdommer seg kunnskap om å arbeide i kulturlivet gjennom kurs og praktisk jobberfaring under våre arrangementer. Her får de opplæring og erfaring i bl.a. publikumshåndtering, opprigg, nedrigg, markedsføring og utvikling av arrangementer. 

bottom of page