top of page

Ansatte

Ove-Aleksander Billington.jpg
Dina Billington.jpg
Emilie.jpg
Liv Karin Cihiluka.jpg
unnamed (1).jpg
13995581_10157328969110084_1174444440871378275_o.jpg

Ove Billington - Daglig leder

Ove er daglig leder, men er også høyst involvert i Verdensbro sine mange prosjekter. Sammen med Dina holder han i det musikalske aspektet av Fargespill.

Dina Billington - Kunstnerisk leder

Som kunstnerisk leder i Verdensbro jobber Dina med mange forskjellige prosjekter. Hun underviser i Fargespill Sang og har det overordnede ansvaret for det kunstneriske uttrykket i Fargespillproduksjonen.  Dina Billington er profesjonell sanger og pedagog. 

Emilie Evjen Berg - Administrativ konsulent/prosjektkoordinator

Emilie jobber også med de fleste prosjektene i Verdensbro. I Fargespillproduksjonene er hun produsent. Hun er utdannet prosjektleder og dramapedagog.

Hun går ut i mammapermisjon fra desember 2022.

Liv-Karin Cihiluka  - Danseinstruktør i Fargespill Østfold

Liv Karin har gått fra å være danser i Fargespill til å bli instruktør, koreograf og korist. Hun har ansvar for dans og bevegelse i forestillingen, og underviser i dans i Halden og Fredrikstad hver uke. 

Karoline Stenberg Henriksen - Sanginstruktør i Fargespill Østfold

Karoline er utdannet musikkpedagog og har bred erfaring med å jobbe med barnekor. I Fargespill jobber Karoline med sanginnstudering. 

Astin Souleman - Danseinstruktør Hip Hop

Astin er vår Hip Hop instruktør i Halden. Han har bred erfaring både som danser og danseinstruktør. Han er en av Norges beste hip hop-dansere og er fast danser for Karpe. I tillegg til å være en dyktig danser har Astin også masse erfaring med å jobbe med barn og unge! Han har en utrolig motivasjonsevne og får barn og unge til å føle seg sett!

Lill Ann Eriksen- medarbeider

Lill Ann 

Florina- kunstlærer

Florina underviser i kunst på Kulturhuset Verdensbro i Halden på mandager.

bottom of page