top of page

Urban Opera

Urban Opera-3.png

Urban Opera er et samarbeidsprosjekt hvor Verdensbro kombinerer Hip-hop-sjangeren med Opera i ekte Fargespill-stil. Dette gir et helt nytt uttrykk som åpner tilskuerne for mulige uoppdagede sjangere. Vi involverer både erfarne operasangere og hip hop-artister, i tillegg til å inkludere våre egne Fargespillaktører. 

bottom of page