top of page

Barnas Solsikkeaskjon

Alle barn har rett til å få vokse opp i et trygt hjem. Gjennom Solsikkeaksjonen samler norske barn inn penger gjennom ulike aktiviteter, slik at utsatte barn i andre land får et trygt hjem i en stabil familie. Verdensbro inviterer barnefamiler ut i Busterudparken for å så solsikker og karse og selger brukte leker til inntekt for SOS barnebyer. Passer for hele familien.

bottom of page